Шуп шилжүүлэгч TL-A7M2

  • үнэ: 23,000 төг

Шупны үзүүрийн шилжүүлэгч уян

Connect to the test lead tip thin pin (Ф0.7mm shape memory alloy) corresponding 

Maximum measuring range is below 1A
Length 15mm

Applicable test leads:
TL-21a, TL-23a, TL-25a

Санал болгох бараа