Гагнуурын алх KYP-70

  • үнэ: 89,000 төг

Товчлууртай буун гагнуурын алх 30/60Вт

 - Япон улсад үйлдвэрлэсэн

 - Европын холбооноос гаргадаг RoHS удирдамжид нийцсэн

 - Удаан хэрэглэгдэх чанартай хошуу

Нэр KYP-70
Хүчдэл AC 220В 50Гц
Чадал

Товчлуур дараагүй үед - 30Вт

Товчлуур дарсан үед - 60Вт

Халаагч Нихром
Урт 170мм
Жин 160гр
Хошуу RB-475B

 

RB-475B хошууны хэмжээ:tip_r-48b

IEC 884 / EN 50075 стандартад нийцсэн 1,5м урт тэжээлийн залгуур: lt-207

 

 


Чадлаас хамаарсан тохиромжийн хүснэгт:

Нэр 20Вт 30Вт 40Вт 60Вт 80Вт 100Вт
Микросхем ++ +
Хавтан ++ ++ +
Транзистор ++ ++ +
Эсэргүүцэл ++ ++ ++ +
Конденсатор ++ ++ ++ +
Унтраалга кноп ++ ++ ++ + +
Коннектор + ++ ++ ++ +
Утас + ++ ++ ++ + +
Коксиал кабель ++ ++
Метал + ++

++ : Яг тохирсон

+ : Тохиромжтой

– : Тохиромжгүй

Санал болгох бараа