RV-125A тасдагч

  • үнэ: 40,000 төг

Хуванцар тасдагч бахь

- Нарийн утас тасдах, нимгэн хуванцар тасдахад тохиромжтой (метал утас тасдах, хатуу хуванцар тасдахад тохиромжгүй)

- Материал: High carbon steel

- Тасдагчийн хат: HRC 58

RV-125A_sp

Санал болгох бараа