10А гал хамгаалагч

  • үнэ: 400 төг

Хөлтэй гал хамгаалагч

 – Гүйдэл: 10A
 – Хүчдэл: 250V
 – Материал: шил
 – Төрөл: удаан шатах
 – Диаметр: 5мм
 – Урт: 20мм
 – Хөлтэйгээ нийт урт: 60мм

Дагалдах хэрэгсэл

Санал болгох бараа