Гагнуурын алхны хошуу RX-80HRT-LBJ

  • үнэ: 60,000 төг

RX-802AS, RX-852AS, RX-822AS гагнуурын алхны хошуу

 

Хошууны хэмжээ: (мм-ээр)

Гагнуурын алхны хошууг түргэн хугацаанд хөргөхгүйгээр солих боломжтой:

Санал болгох бараа