Нугасан хошуут YP-4

  • үнэ: 60,000 төг

Нарийн үзүүртэй нугасан хошуут бахь

Нэр Тасдах дээд диаметр Урт
YP-4 ø1.2мм (зэс утас) 160мм

Санал болгох бараа