Соронзон тогтоогч HM-1

  • үнэ: 70,000 төг

CD800b, CD800F мультиметрүүдэд зориулсан соронзон тогтоогч

HM-1 Hanger magnet:

Санал болгох бараа