Тугалга SD-60

  • үнэ: 12,000 төг

Жижиг ороодостой тугалга 11гр 60/40

PCB хавтан дээр нарийн гагнуур хийхэд тохиромжтой.

Нэр Агууламж Найрлага(Sn-Pb) Хайлах градус Диаметр Жин Урт Давирхай
SD-60 Pb агуулсан 60-40% 183-190 ℃ ø0.6мм 11гр 5.5М Давирхайтай

Pb-Хар тугалга

Sn-Цагаан тугалга

Санал болгох бараа