MS6860D socket tester

  • үнэ: 32,000 төг

Ханын цахилгааны үүр шалгагч мэргэжлийн тестер

Хэрэглэхэд хялбар, зөвхөн ханын цахилгааны үүрэндээ шургуулахад болно.

  • Авсаархан, бат бөх, EN61010 стандартын шаардлага хангасан
  • Цахилгаанд залгасан нөхцөлд: 

- Зөв

- Газардуулга холбогдоогүй

- Гал / газардуулга эсрэг

- Гал / нейтраль эсрэг

- Нейтраль холбогдоогүй 

төлөвүүдийг харуулна.

  • Хүчдэл: 230В

  • – Хэмжээс: 68mm*60mm*56mm
  • – Жин: Ойролцоогоор 60гр
  • – Аюулгүй ажиллагааны зэрэг: CE(EMC+LVD) CAT II 600V

Mastech MS6860D socket tester

Санал болгох бараа