REV-C8 1000В кабель тасдагч

  • үнэ: 95,000 төг

1000В тэсвэрлэх тусгаарлагч материал бүхий кабель тасдагч

- EN60900 болон IEC900 стандартуудаар баталгаажиж туршигдсан

- Дээд хүчдэл: АС 1000В, DC 1500B хүртэл

- Багаж бүр АС 10000В хүчдэлд тест хийж, 10 удаа зөвшөөрөгдөх дээд хүчдэлд шалгасан нь аюулгүй, найдвартай байдлын баталгаа болдог

- Тусгаарлагч материал гэмтээгүй нөхцөлд шинж чанар нь хэвийн байх доод температур -25°C байна

- +75°C хүртэл халуунд 500N хүчээр татахад тусгаарлагч материал сугарахгүй нь батлагдсан

- Олон шөрмөст кабель тасдахад зориулагдсан

1000V

 

 

 

 

REV-C8_sp

Санал болгох бараа