RKY-368-8 сүлжээний бахь

  • үнэ: 80,000 төг

Олон үйлдэлт сүлжээний бахь

- Бүгд нэг дор : хавчина, тасдана, үзүүрлэнэ 

- CAT5 RJ45 сүлжээний толгой хавчина

- Шахагч хэсгийг сольж болно

- Метал шахагч нь алдаагүй нарийвчлалтай хавчихад тохирсон

- Аюулгүйн буюу ашиглаагүй үеийн түгжээтэй

- S50С high carbon steel тасдагч хутга

- TPR(Thermoplastic rubber) материалаар хийгдсэн гарт тааламжтай бариул

RKY-368-8_sp

Дагалдах хэрэгсэл

Санал болгох бараа