3.15А гал хамгаалагч

  • үнэ: төг

Хөлтэй гал хамгаалагч

 – Гүйдэл: 3.15A
 – Хүчдэл: 250V
 – Материал: шил
 – Төрөл: удаан шатах
 – Диаметр: 3.6мм
 – Урт: 10мм

Санал болгох бараа