5А радиал гал хамгаалагч

  • үнэ: 500 төг

Хөлтэй гал хамгаалагч

 – Гүйдэл: 5A
 – Хүчдэл: 250V
 – Төрөл: түргэн шатах
 – Диаметр: 8.5мм
 – Өндөр: 8мм

Санал болгох бараа