5х20мм-ийн үүр

  • үнэ: 500 төг

5х20мм гал хамгаалагч суух утасанд суудаг үүр

 – Даах гүйдэл: 10А
 – Даах хүчдэл: 250V
 – Төрөл: Боодог

Санал болгох бараа