6А гал хамгаалагч

  • үнэ: 200 төг
  • үнэ: 20 ширхгээс дээш 150 төг
  • үнэ: 100 ширхгээс дээш 100 төг

Хөлгүй гал хамгаалагч

 – Гүйдэл: 6А
 – Хүчдэл: 250V
 – Материал: шил
 – Төрөл: удаан шатах
 – Диаметр: 5мм
 – Урт: 20мм

Дагалдах хэрэгсэл

Санал болгох бараа