6х30мм-ийн үүр

  • үнэ: 1000 төг

6х30мм гал хамгаалагч суух үүр

 – Даах гүйдэл: 10А
 – Даах хүчдэл: 250V
 – Төрөл: Боодог
 – Диаметр: 18мм
 – Урт: 45мм

Санал болгох бараа