Гагнуурын алхны хошуу RX-80HRT-BM

  • үнэ: 54,000 төг

 

RX-802AS, RX-852AS, RX-822AS гагнуурын алхны хошуу

Хошууны хэмжээ: (мм-ээр)

Гагнуурын алхны хошууг түргэн хугацаанд хөргөхгүйгээр солих боломжтой:

Санал болгох бараа