Гагнуурын туслах хэрэгсэл SG-1

  • үнэ: 54,000 төг

Гагнуур хийхэд хэрэглэгдэх туслах хэрэгслүүдийн багц:

1. SD-63 тугалга

2. CP-2015 тугалга шингээгч

3. ST-30 гагнуурын алхны суурь

4. H-1L хавчаар

5. Хусуур/хасуур

Санал болгох бараа