Газан алхны хошуу GP-501HT

  • үнэ: 54,000 төг

GP-501 газан алхны үлээдэг хошуу.

Хошууны хэмжээ: (мм-ээр)

Санал болгох бараа