Люкс метр LX2

  • үнэ: 700,000 төг

ГЭРЭЛТЭЛТ ХЭМЖИГЧ

Онцлог:

  • ♦ Утастай мэдрэгч(мэдрэгчийн диаметр 9мм)
  • ♦ 3999 тоолол, аналог баганан график
  • ♦ Цахиуран фотодиод мэдрэгч
  • ♦ Хэмжих хязгаар 0.1lx~399.9klx
  • ♦ Санах товч
  • ♦ Өөрөө унтрах горим 30мин
  • ♦ Мэдрэгчийн утасны урт 900мм 


Үзүүлэлт:

LX2  
Мэдрэгч Si photodiode(9мм)
Дэлгэц Цифр: 3999 тоолол, Баганан график: 42-сегмент
Хурд 2 удаа/сек – тоон цифр

20 удаа/сек – баганан график

Хэмжих нэгжийн хязгаар 400.0/ 4000мк/ 40.00k/ 400.0klx
Нарийвчлал ±(5% +1) 3000lx-ээс доош

±(7.5% +1) 3000lx болон түүнээс дээш

23oС±2oС

Дулааны хамаарал 23oС –д ±5%
Спектрийн харьцангуй мэдрэмж Стандарт фотометрийн мөрддөг спектр гэрэлтэлтийн нөлөөлөлийн дундаж утгаар
Гэрэл мэдрэх гадаргын нөлөөлөлийн онцлог шинж Косинус муруйн жишиг
Батарей LR44 – 2ш
Хэрэглэх чадал 10мВт орчим
Ажиллах температур 0oС~40oС хооронд, 80% харьцангуй чийгшилээс ихгүй
Хадгалах температур -10oС~50oС хооронд, 80% харьцангуй чийгшилээс ихгүй
Хэмжээ/ жин 177x76x18мм/ 120гр орчим

Мэдрэгч утас: 84x16x10мм

Дагалдах хэрэгсэл Гарын авлага

SANWA LX2 illuminance meter (LUX Meter)

Санал болгох бараа