Мультиметрийн гэр C-CD

  • үнэ: 120,000 төг

Мультиметрийн хатуу гэр

190× 145 × 70mm
Hard case

Applicable model:
RD700, RD701

Санал болгох бараа