Мультиметр UT58A

  • үнэ: 120,000 төг

Онцлог:

o   Том дэлгэц 60мм х 54мм

o   Шуп орох үүрний тэмдэг дэлгэцийн доор харагдана

o   Санах товч

o   Конденсатор, транзистор хэмжинэ

o   Өөрөө унтрах горим

o   AC/DC 20A хүртэл хэмжинэ

Үзүүлэлт:

UT58A Хэмжих нэгжийн хязгаар Дээд нарийвчлал
DCV тогтмол хүчдэл 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0.5%+1)
ACV хувьсах хүчдэл 2В/20В/200В/750В ±(0.8%+3)
DCА тогтмол гүйдэл 20мкА/2мА/20мА/200мА/20А ±(0.8%+1)
ACА хувьсах гүйдэл 2мА/200мА/20А ±(1%+3)
Эсэргүүцэл (Ω) 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ ±(0.8%+1)
Конденсатор (F) 2нФ/200нФ/100мкФ ±(4%+3)
Ерөнхий үзүүлэлт:
Дэлгэцийн тоолол   2000
Диод  
Транзистор    
Өөрөө унтрах горим  
Дуут дохио  
Батарей дуусах дохио
Санах товч  
Шуп орох үүрний тэмдэглэгээ
DCV-д оролтын бүрэн эсэргүүцэл 10MΩ орчим
Батарей 9В батарей (6F22)
LCD хэмжээ 60мм X 54мм
Жин 350гр
Хэмжээ 179мм X 88мм X 39мм
Дагалдах хэрэгсэл Шуп, Гарын авлага, Транзисторын хөл орох үүр

UNI-T UT58A Digital Multimeter

Санал болгох бараа