Температур чийгшил хэмжигч A12T

  • үнэ: 45,000 төг

Онцлог

  1. Хурд: 10с
  2. Цаг: 12/24 цаг
  3. Сэрүүлэг: 60сек болон түүнээс их
  4. Температур хэмжилт + Чийгшил + Цаг
  5. Орчны температур хэмжих хязгаар: -10℃~50℃(14℉~122℉); Нарийвчлал: ±1℃(±1.8℉)
  6. Мэдрэгчээр температур хэмжих хязгаар: -10℃~50℃(14℉~122℉); Нарийвчлал: ±1℃(±1.8℉)
  7. Чийгшил хэмжих хязгаар: 10~99%RH; Нарийвчлал: ±5%RH

Үзүүлэлт
Температур Хязгаар -10~50℃ (14~122°F)
Нарийвчлал 0.1℃ (0.1°F)
Алдаа ±1℃ (±1.8°F)
Мэдрэгчийн температур Хязгаар -10~50℃ (14~122°F)
Нарийвчлал 0.1℃ (0.1°F)
Алдаа ±1℃ (±1.8°F)
Чийгшил Хязгаар 10~99%RH
Нарийвчлал 1%RH
Алдаа ±5%RH
Онцлог
Дэлгэцийн хэмжээ 4.5″
Comfort classification
Хэмжилтийн хурд 10с
Сэрүүлэг
Цаг
Огноо ×
12/24 цаг
MAX/MIN
Батарей 1*AAA
Сертификат CE

 

A12T Temperature Humidity Meter:

Санал болгох бараа