Шупны шилжүүлэгч TL-8IC

  • үнэ: 30,000 төг

Шупны үзүүрийн шилжүүлэгч утастай хавчаар

-To test read pin insertion for IC clip 
-Total length:20cm
-Conformance test lead type name: 
TL-21/TL-21M/TL-61/TL-84/TL-88/TL-91M/TL-91/TL-60/TL-95 

Санал болгох бараа