RES-840 1000В халив цуглуулга

  • үнэ: 120,000 төг

6ш цахилгаан тусгаарлагч халивны иж бүрдэл

- EN60900 болон IEC900 стандартуудаар баталгаажиж туршигдсан

- Хүчдэл: АС 1000В хүртэл

- Хүйтний нөлөө: -25%

 

1. RES-301 – 100мм урт шилбэ, 3.0мм(-) цахилгаан тусгаарлагч халив

2. RES-551 – 125мм урт шилбэ, 5.5мм(-) цахилгаан тусгаарлагч халив

3. RES-802 – 80мм урт шилбэ, #1(+) цахилгаан тусгаарлагч халив

4. RES-401 – 100мм урт шилбэ, 4.0мм(-) цахилгаан тусгаарлагч халив

5. RES-651 – 150мм урт шилбэ, 6.5мм(-) цахилгаан тусгаарлагч халив

6. RES-002 – 100мм урт шилбэ, #2(+) цахилгаан тусгаарлагч халив

1000V-EU

Санал болгох бараа