REV-W6 1000В утас үзүүрлэгч бахь

  • үнэ: 89,000 төг

1000В тэсвэрлэх тусгаарлагч материал бүхий утас үзүүрлэгч бахь

- EN60900 болон IEC900 стандартуудаар баталгаажиж туршигдсан

- Дээд хүчдэл: АС 1000В, DC 1500B хүртэл

- Багаж бүр АС 10000В хүчдэлд тест хийж, 10 удаа зөвшөөрөгдөх дээд хүчдэлд шалгасан нь аюулгүй, найдвартай байдлын баталгаа болдог

- Тусгаарлагч материал гэмтээгүй нөхцөлд шинж чанар нь хэвийн байх доод температур -25°C байна

- +75°C хүртэл халуунд 500N хүчээр татахад тусгаарлагч материал сугарахгүй нь батлагдсан

1000V-EU

 

 

 

 

REV-W6_sp

Санал болгох бараа