RKY-162-08 коннектор хавчигч

  • үнэ: 150,000 төг

Шилэн кабель, коксиал кабелтийн SMA, SMB, SFR коннектор хавчигч бахь

RKY-162-08_2

Санал болгох бараа