RKY-338 сүлжээний бахь

  • үнэ: 85,000 төг

Олон үйлдэлт телефон, сүлжээний бахь

- Бүгд нэг дор : хавчина, тасдана, үзүүрлэнэ 

- RG11 болон RG45 толгой хавчихад зориулсан 6p, 8p үүр суурилсан 

- Метал шахагч нь алдаагүй нарийвчлалтай хавчихад тохирсон

- Аюулгүйн буюу ашиглаагүй үеийн түгжээтэй

RKY-338_sp

Санал болгох бараа