RLN-110 таслагч бахь

  • үнэ: 65,000 төг

Нарийн үзүүрт тасдагч бахь

- Материал: High carbon steel

- Тасдагчийн хат: HRC 58

- Хатуу зүйл тасдахад тохиромжгүй

RLN-110_sp

Санал болгох бараа