RMP0 халив 100 +

  • үнэ: 12,000 төг

100мм урт шилбэтэй, #0(+) үзүүртэй халив

- Байгаль орчинд хоргүй CA материалаар хийгдсэн бариул

- Шинэчлэн сайжруулсан хамгаалалттай шилбэ

- 380В хүртэлх хүчдэлийн хамгаалалттай

- Статис цэнэгийн хамгаалалттай

- Зурагддаггүй материалаар хийгдсэн бариул

- Барихад тааламжтай

- Шилбэний хат: HCR 56+/- 2

- DIN стандарт шаардлагыг хангасан

RMP0_sp

Санал болгох бараа