T3009U шуп

  • үнэ: 20,000 төг

Мультиметрийн шуп

- Шупний бариулын урт: 146мм

- Шупний бариулын диаметр: Ø10.2мм

- Нийт урт: 1.2М

- Үзүүрийн диаметр: Ø2мм

- Оролтын үзүүр: Ø4.5мм

- Утас: UL1803 / 20AWG

- Аюулгүй ажиллагааны зэрэг: CATII 1000V, CATIII 1000V, CATIV 600V

- MAX гүйдэл: 10A

Mastech T3009U test leads

Санал болгох бараа