0805 улаан ГД

  • үнэ: төг

0805 SMD улаан өнгөтэй гэрлэн диод
– Хүчдэл: 1.8-2.2В
– Гүйдэл: 10-20мА
– Гэрлийн эрчим: 110-130mcd
– Гэрлийн урт: 620-630нм

– Хэмжээс: 2мм x 1.2мм x 1.1мм

Санал болгох бараа