110°C термо гал хамгаалагч

  • үнэ: төг

110°C термо гал хамгаалагч

 – Гүйдэл: 10A
 – Хүчдэл: 250V
 – Төрөл: дулааны хамааралтай шатах

Санал болгох бараа