4А гал хамгаалагч

  • үнэ: төг

Хөлгүй гал хамгаалагч

 – Гүйдэл: 4А
 – Хүчдэл: 250V
 – Материал: шил
 – Төрөл: удаан шатах
 – Диаметр: 5мм
 – Урт: 20мм

Дагалдах хэрэгсэл

Санал болгох бараа