RWN-125 тасдагч

  • үнэ: 32,000 төг

Жижиг диагональ тасдагч бахь

- Материал: High carbon steel

- Тасдагчийн хат: HRC 58

RWN-125_sp

Санал болгох бараа