Сүлжээний тестер UT682

  • үнэ: 120,000 төг

     UT682 нь кабель хайгч нь дамжуулагч болон хүлээн авагчаас бүрдэнэ. Үндсэн функц нь телефон, сүлжээний утасны үзүүр хайх болон алдаагүй зөв холбоостой эсэхийг шалгах юм.

Model UT682
Power 9V battery
Signal transmission Multi-frequency pulse
Short/open circuit test
Telephone cable polarity indication
Audio signal test distance ≥1000m
Video cable tracking distance ≥100m
Low battery indication (transmitter)

 

UT682 Wire Tracker

Санал болгох бараа