Тугалга сорогчийн хошуу TP-100/200N-S1

  • үнэ: 98,000 төг

SVS-800ASSVS-500ASTP-100 тугалга сорогч бууны хошуу 0.8мм

Хошууны хэмжээ: (мм-ээр)

Санал болгох бараа