Нугасан хошуут YP-3

  • үнэ: 60,000 төг

Нарийн үзүүртэй нугасан хошуут бахь

 

Нэр Тасдах дээд диаметр Урт
YP-3 ø1.0мм (зэс утас) 145мм

Санал болгох бараа